Kvalitetsledningssystem

Rörservice AB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2000 vad gäller projektering, tillverkning och leverans av VVS anläggningar. Detta gör vi genom aktivt samarbete med kunder, leverantörer, samarbetspartners och kompetenta medarbetare via styrda och kontrollerade processer samt ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet. Allt för att uppfylla kunders krav och förväntningar så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. 

Kvalitetspolicyn innebär att:

Miljö

Det strategiska miljöarbetet är en integrerad del av bolagets verksamhet. För oss är väl etablerade rutiner och processer, medvetenhet om företagets påverkan och ett kontinuerligt utvecklingsarbete avgörande för att minimera en negativ miljöpåverkan.