Entreprenader

Om man ser företagets antal jobb i ett helhetsperspektiv så kommer entreprenaderna först.

Vår kalkylavdelning besitter ett stort kunnande och utför kalkyler för de mest varierande jobb, ofta som totalentreprenader, där vi själva kan göra systemlösningarna.

Industri

Med erfarenhet från kemi- och livsmedelsindustrin har vi skapat oss goda resurser att utföra såväl stora som små industriprojekt.